CARBON FARMING BROCHURE

Carbon farming is een manier om aan landbouw te doen waardoor het koolstofgehalte in de bodem stijgt. 

Bij carbon farming haal je CO₂ uit de lucht en sla je de koolstof op in de bodem.


Door CO₂, het belangrijkste broeikasgas, via planten en fotosynthese op te slaan in de bodem onder de vorm van organische koolstof, kan heel wat klimaatimpact vermeden worden. Die organische koolstof draagt op zijn beurt dan weer bij tot een betere bodemkwaliteit. Meer koolstof in de bodem leidt tot betere infiltratie van regenwater dat bovendien langer ter beschikking blijft voor de gewassen.


Zo draagt koolstofopslag in de bodem niet alleen bij tot het verminderen van klimaatverandering, maar maakt het landbouwers ook weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval en langere droogteperioden.

Wil je graag meer weten over deze techniek om CO2 te compenseren? Download nu onze brochure.